Decor elegant

Internetový obchod s výrobky pro Váš útulný domov

Tena travel club

Vaše internetová cestovní agentura

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Podmínky používání E-Shopu společnosti TENA, a.s./Anetel s.r.o.

  Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená mezi obchodníkem (TENA, a.s.) a zákazníkem na základě objednávky

  Objednávka musí obsahovat:

  · celé jméno, úplnou adresu, příp. pokud souhlasíte, tel. číslo a e-mailovou adresu pro případ upřesňujícího dotazu či informace

  · název, druh, počet objednaných výrobků

  ·

  Odesláním je objednávka považována za závaznou.

  1. Objednané zboží bude odesláno společností GLS na dobírku na adresu dle objednávky.

  2. Je možná i platba převodem na účet, ušetříte tak částku za dobírku - cca 25,- Kč.

  3. Dodací lhůty závisí na tom, zda je zboží skladem, ale  obvykle se nám daří vyřizovat objednávky asi do dvou až tří dnů od obdržení. ve výjimečných případech opožděného odeslání je zákazník o zpoždění odeslání informován.

  4. Cena dobírky zahrnuje cenu výrobku a částku za přepravné a balné. Se zásilkou obdržíte fakturu - daňový doklad, který slouží také jako  záruční list,  tu uschovejte pro případnou reklamaci.

  5. Ke každému výrobku je přiložen návod k použití v českém jazyce - s výjimkou hudebních nosičů a DVD, pokyny pro užívání mohou však být uvedeny přímo na obalu výrobku - obvykle formou samolepicího štítku.

  6. TENA a.s. ujišťuje své zákazníky, že na stanovené výrobky bylo vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu ustanovení zákona č.22/1997 Sb a souvisejících právních předpisů.

  7. Zákazník je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy (uzavřené zadáním objednávky) a to bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno písemně nebo osobně, přičemž při  odstoupení má  být jednoznačně uvedeno číslo faktury nebo pokladního dokladu.

  8. Objednané zboží lze vrátit nepoužité, nepoškozené, kompletní a v původním, jinak než otevřením nepoškozeném, obalu (u nosičů v neporušené fólii; u prádla a výrobků, jejichž užíváním dochází k přímému styku s pokožkou, pouze s řádně připevněnými kompletními visačkami a neporušenými ochrannými fóliemi)

  9. Zákazník není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech, uvedených v § 1837 OZ, zejména pak v následujících případech:

  1. zboží bylo upraveno podle přání zákazníka

  2. zboží není běžně v sortimentu TENA,a.s., ale bylo  dovezeno na základě konkrétní objednávky konkrétního zákazníka

  3. zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, zákazníkem bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit

  4. zboží nebylo vráceno kompletní (včetně příslušenství, kopie faktury, návodu, příp. dalšího výrobku, který byl dodán se zbožím, byl uveden na faktuře, ale nebyl zákazníkovi účtován)

  10. Odstoupí- li zákazník oprávněně, je TENA, a.s. povinna vrátit zaplacenou   kupní cenu včetně nákladů na účet zákazníka.

  12. Zákazník není oprávněn zboží vracet formou dobírky - TENA, a.s. není povinna takto zaslané zboží přijmout.

  13. Zákazník odpovídá za škodu vzniklou snížením hodnoty vráceného Zboží, způsobené   nakládáním tímto Zbožím jiným způsobem než jak je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zejména v případě, je.li zboží určené pro použití v domácnosti, používáno v provozovně zákazníka.

   

1. V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy neplatně (viz podmínky uvedené výše), TENA, a.s. zašle zboží zpět na náklady zákazníka nebo je uloží v prostorách TENA, a.s., o čemž zákazníka neprodleně uvědomí .

2. TENA, a.s. v případě, kdy ne z vlastní viny není schopna dodat objednané zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, je povinna zákazníka o této skutečnosti informovat, stejně tak o případné změně termínu. Pokud zákazník s novým termínem dodání nesouhlasí, je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit.

3. TENA, a.s. je povinna dodat Zboží na místo, které je zákazníkem uvedeno jako adresa dodání.

4. Zákazník je povinen prohlédnout Zboží bezprostředně po jeho převzetí a případné vady ihned reklamovat u TENA, a.s.

5. V případě zjištění, že zboží je vadné nebo neodpovídá objednávce co do množství, je zákazník povinen tyto skutečnosti ihned oznámit písemně nebo na telefonní číslo, uvedené na faktuře.

6. V případě, že vady zboží jsou podstatné, mají vliv na jeho funkčnost , má zákazník právo na dodání nového nebo chybějícího zboží nebo jeho části, opravu, případně přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení z Kupní smlouvy

7. V případě, že jsou vady Zboží nepodstatné, nemající vliv na základní funkčnost Zboží, má zákazník právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Záruka

· záruční doba zboží činí 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak

· záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem

Záruka zaniká:

· uplynutím záruční doby

· porušením ochranných pečetí a nálepek, zabraňujícím neodborným zásahům do výrobku

· neodbornou instalací , zacházením, obsluhou

Záruka se nevztahuje na:

· opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

· vady vzniklé nevhodným používáním zboží

· vady vzniklé v důsledku jiných vnějších událostí (např. přepětí v síti, atd.)

Uvedená kupní cena zůstává v platnosti 5 dnů po zveřejnění nabídky. Použití komunikačních prostředků na dálku neúčtujeme.

Platnost smlouvy, ukončení smlouvy a odmítnutí zboží se řídí podle Občanského zákoníku 2014.

 

TENA, a.s.

Vinohradská 309

120 00 Praha

 

Anetel s.r.o.

Na Pankráci 876/73

140 00 Praha 4


EXPEDIČNÍ POPLATKY A PODMÍNKY ODESÍLÁNÍ ZÁSILEK TENA a.s. V RÁMCI ČR

Umožňují-li to rozměry, hmotnost, cena a celkový charakter zásilky, expedujeme jednu objednávku v rámci jedné zásilky. Není-li to možné kvůli různorodosti objednávaného sortimentu, odesíláme nejbližší možný nejnižší počet zásilek (v tomto případě jsou expediční poplatky účtovány podle počtu zásilek).

 

 

Úvod       Novinky       Kategorie zboží       Prodejny       Kontakty

Tena a.s. založeno 1991 © Tena 2008 | Vytvořeno firmou Kinet